Personel Alımı

Erdek Belediyesi Personel Alımı 2017

Yazan  | 

Erdek Belediyesi personel alımı gerçekleştiriyor. Erdek Belediyesi bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere 2 adet Tekniker ve 1 adet teknisyen olmak üzere toplamda 3 kişilik pozisyon ile sözleşmeli olarak personel alımı gerçekleştirecek. Sizde Erdek Belediyesi iş başvurusunda bulunmak için alt kısımdaki bilgileri inceleyiniz.

ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

ALIM İLANI

ÜNVANI ADETİ SINIFI EĞİTİM DURUMU
TEKNİKER 1 TH Meslek yüksekokulu Et Endüstrisi Bölümü
TEKNİKER 1 TH Radyo ve TV Programcılığı Bölümü (Ön lisans)
TEKNİSYEN 1 TH Meslek Lisesi Elektrik Bölümü

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı,unvan adedi, öğrenim durumu belirtilen 3 (üç) adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Giriş Sınavı ve Tarihi:

Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup ;

Sözlü sınav tarihi: 02/03/2017 saat 14:00 olarak belirlenmiştir.

Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sözlü sınav sonucu belediyemiz internet sitesinde (http://www.erdek-bld.gov.tr) yayınlanacaktır.

Sınav İçin Başvuru Şartları :

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.Maddesinde belirtilen şartlar

2. Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.

3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5. Türkiye sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak Başvuru Sekli :

Adayların 21/02/2017-28/02/2017 tarihleri arasında saat 17:00’e kadar Erdek Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.(Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler :

1- Öğrenim Durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- Adaylar tarafından doldurulacak Başvuru Formu(Form kurumdan tepjn edilecektir.)

4- Sağlık Raporu(Devlet Hastanelerinden Alınacak Heyet Raporu)

5- 6 Adet vesikalık resim.

6- Erkek Adaylar için Askerlik Durum Gösterir Belge

7- Adli Sicil Belgesi

Sözlü Mülakat Sınav Tarihi:02/03/2017 Saat :14:00

Yer :Erdek Belediyesi Meclis Salonu

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir