Personel Alımı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Alımı Başladı!

Yazan  | 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personel alımı gerçekleştirecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde bulunan personel ihtiyacını karşılamak amaçlı farklı pozisyon ve niteliklerde personel alacak. Ziraat Mühendisi ve Veteriner kadrolarına alım yapacak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı için son başvurular, 03 Mart 2017 tarihinde yapılacaktır. İşte alım şartları;

ARANAN ŞARTLAR:

1- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşı doldurmamış olmak.

3- Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

4- Asil ve yedek olarak Müdürlüğümüze yerleştirilen adaylara Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv

araştırması yapılacak ve sözleşme bu soruşturma sonucuna bakılarak imzalanacak.

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini

devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

7- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

8- 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen

Bakanlar Kurulu Kararının “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek l’ inci maddesinin 3 üncü bendinde “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme yapılanlarla, 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Sözleşme imzalanmış olsa bile, bu durumun anlaşılması halinde sözleşme iptal edilecektir.

9- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULAR:

Başvuru şekli, istenecek belgeler ve sonuçların duyurulması Adayların, Bakanlığımıza ait “www.tarim.gov.tr” internet adresinde yayınlanan başvuru dilekçesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup imzaladıktan sonra istenilen belgelerle beraber Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanının yayınlanmasının ardından, 20.02.2017 tarihinden 03.03.2017 tarihi mesai saati bitimine kadar; Şırnak Zirai Karantina Müdürlüğü Yeşiltepe Mahallesi 604. Sok. Silopi/ŞIRNAK adresine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra müracaat edenler ile eksik ve hatalı belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER;

a) Başvuru dilekçesi

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) KPSSP3 (doğrulama kodu bulunan) puanını gösteren sınav sonuç belgeleri

d) Diploma veya geçici mezuniyet belgelerinin fotokopisi.

e) 2 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş).

f) Sağlık Raporu ( Tam Teşekküllü Hastaneden)

g) Sabıka Kaydı

h) Erkek Adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge İlanın Metni İçin Tıklayınız.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir