Sözleşmeli Personel Alımı

İstanbul Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Yazan  | 

İstanbul Teknik Üniversitesi personel alımı gerçekleştiriyor. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan personel ihtiyacını karşılamak amaçlı, 2 Mühendis, 3 tekniker, 2 Diğer Sağlık Personeli ve 1 Teknisyen olmak üzere toplamda 8 sözleşmeli personel alacak. Sizde İstanbul Teknik Üniversitesi iş başvurusunda bulunmak için sitemizdeki bilgileri inceleyerek başvuru yapabilirsiniz.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizde çalıştırılmak üzere 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca 8 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır

1. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

c) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve olumlu sonuçlanmak.

d) Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

e) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

f) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

g) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

h) Daha önce bu şekilde istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

ÜNVANI ADEDİ MEZUNİYET BRANŞI PUAN

TÜRÜ

Mühendis 2 Lisans Gıda

Mühendisliği

KPSSP3
Tekniker 3 Meslek Yüksek Okulu Gıda

Teknikerliği

KPSSP93
Diğer

Sağlık

Personeli

2 Meslek Yüksek Okulu Paramedik KPSSP93
Teknisyen 1 En az orta öğretim
dengi mesleki ve teknik
öğrenim görmüş olmak.
KPSSP94

KPSSP93

KPSSP3

2. ÖZEL ŞARTLAR

Mühendis (Lisans Mezunu, Gıda Mühendisliği Bölümü)

a) KPSS 2016 sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak

b) Belgelemek kaydı ile en az 3 yıl alanı ile ilgili olarak çalışmış olmak.

c) İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitim sertifikası varsa ibraz etmek.

Tekniker (MYO Mezunu, Gıda Teknikerliği Bölümü

a) KPSS 2016 sınavı KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak

b) Belgelemek kaydı ile en az 3 yıl alanı ile ilgili olarak çalışmış olmak.

c) Alanı ile ilgili eğitim sertifikası varsa ibraz etmek.

Diğer Sağlık Personeli (MYO Mezunu, Paramedik Bölümü)

a) KPSS 2016 sınavı KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak b) Belgelemek kaydı ile en az 2 yıl alanı ile ilgili olarak çalışmış olmak.

c) B Sınıfı ehliyet varsa ibraz etmek,

d) Alanı ile ilgili eğitim sertifikası varsa ibraz etmek.

Teknisyen (En az orta öğretim dengi mesleki ve teknik öğrenim görmüş olmak)

a) KPSS 2016 sınavı KPSSP94, KPSSP93 veya KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak

b) Belgelemek kaydıyla “Enerji Verimliliği ve Aydınlatma Tekniği” konularında en az 3 yıllık “laboratuvar” tecrübesi olmak,

c) Endüstride Enerji Yöneticisi sertifikası olması,

3. İSTENEN BELGELER

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

b) Nüfus Cüzdanının fotokopisi,

c) KPSS belgesi,

d) Başvurduğu pozisyonun gerektirdiği sertifika, çalışma belgesi, ehliyetfotokopisi Başvurular şahsen veya posta yolu ile http://www.pdb. itu.edu.tr ad resindeki Başvuru Formu doldurularak ilgili belgeler ile birlikte hazırlanarak ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde “İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Maslak-İSTAN BUL” adresine yapılacaktır.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir