Askeri İlanlar

Jandarma 2 Bin 650 Sözleşmeli Astsubay Alımı

Yazan  | 

Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı gerçekleştiriyor. Jandarma Genel Komutanlığı yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesine toplamda 2 bin 650 kişilik kadro ile sözleşmeli astsubay alımı gerçekleştirecek. Sizde Jandarma Genel Komutanlığı iş başvurusunda bulunmak için alt kısımda verilmiş olan, genel nitelikleri, özel şartları ve başvuru bilgilerini inceleyerek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya 05 Eylül 2017‘ye kadar mezun olabilecek durumda olan sivil kaynaklı adaylardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi yaşını (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1990 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.) , lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş (Bir üst yaştan gün almamış olan 01 Ocak 1985 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.) olmak.

c. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

ç. T.S.K., J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

d. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.

2) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

3) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

e. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

f. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor

olmamak,

g. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

ğ. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

h. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

ı. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

j. Adayların belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

BAŞVURULARIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SÜRELERİ

Başvuruların başlaması :31 Mart 2017

Başvuruların sona ermesi :28 Nisan 2017

BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI

a. Adaylar yukarıda belirtilen tarihler arasında www.jandarma.tsk.tr internet adresinden personel/öğrenci alımı sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasına ulaşabileceklerdir. Beyana dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen başvurular geçici olarak kabul edilecektir.

İlanın Tam Metni için buraya tıklayınız.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir