Sözleşmeli Personel Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı 155 Sözleşmeli Subay ve Astsubay Alımı

Yazan  | 

Sahil Güvenlik Komutanlığı alım duyurusu yaptı. Duyuruya göre Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine 55 Subay ve 100 Astsubay alacak. Alımlar farklı kadrolarda olacak olup bazı kadrolar için KPSS şartı aranmaktadır.Sizde Sahil Güvenlik Komutanlığı başvurusunda bulunmak için aşağıdaki bilgileri inceleyiniz.

100 ASTSUBAY:

Sahil Güvenlik Komutanlığı yayımladığı duyurusuna göre kendi bünyesine Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alımı yapacak. Duyuru 06 Nisan 2017 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılmıştır. Farklı pozisyonlarda alınacak toplamda 55 kişilik boş kadro ile bazı kadrolardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aranacak olup bazı kadrolardan ise KPSS şartı aranmayacaktır.

ALIM KADROLARI: 

Sahil Güvenlik Komutanlığı alım yapacağı kadrolar, 25 Güverte Sahil Güvenlik ( KPSS Şartı Yok ), 15 Makine Sahil Güvenlik ( KPSS ve ALES şartı yok), 1 Bilgisayar Mühendisi ( KPSS 70 ve ALES 55 Puan Şartı Var ), 1 Elektronik Mühendisi ( KPSS 70 ve ALES 55 Puan Şartı Var ), 1 Endüstri Mühendisi ( KPSS 70 ve ALES 55 Puan Şartı Var ), 1 İnşaat Mühendisi ( KPSS 70 ve ALES 55 Puan Şartı Var ), 1 Makine Mühendisi ( KPSS 70 ve ALES 55 Puan Şartı Var ), 10 Pilot Sahil Güvenlik Muvazzaf ( KPSS 70 ve ALES 55 Puan Şartı Var) olmak üzere toplamda 55 subay alımı yapılacak.

ALIM ŞARTLARI:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Gerekli kadrolardaki öğrenim şartlarını taşımak,
 • KPSS ve ALES puanı şartı aranan branşlar için; 2016 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak ve son üç yıl içinde yapılan (2014, 2015 ve 2016) ALES (Eşit Ağırlık Puan Türü) sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanların en az %80’ini (KPSS:56 puan) almış olmak,
 • 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; (a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.), (b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.).
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve “Subay/Astsubay Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almak, bu rapora ilave olarak; yalnızca Sahil Güvenlik (Güverte) ve Sahil Güvenlik (Makine) branşları için Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu, yalnızca Sahil Güvenlik (Pilot) branşı için “Pilot Olur Sağlık Raporu”nu almak,
 • Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 • TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından çıkmış veya çıkarılmamış olmak,
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 •  Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

BAŞVURULAR:

Ön başvurular sadece www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Ön başvurular; 10 Nisan 2017 günü saat 11:00’da başlayıp, 24 Nisan 2017 günü saat 11:00’da sona erecektir.

55 SUBAY:

Sahil Güvenlik Komutanlığı 06 Nisan 2017 tarihine alım duyurusu yaptı. Yaptığı duyuruya göre Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli olarak Astsubay alımı gerçekleştirecek. Toplamda 100 kişilik kadro ile alım yapılacak. Adayların bazı kadrolarından KPSS şartı aranıyorken bazı kadrolardan ise Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aranmayacaktır.

ALIM KADROLARI:

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 55 Güverte, 35 Makine, 5 Uçak Bakım ve 5 Bilgi Teknolojileri kadrolarında alım yapacak. Güverte ve Makine kadrolarında Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aranmıyor. Ancak Uçak Bakım ve Bilgi Teknolojileri kadrolarında Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 puan almış olmak şartı aranacaktır.

ARANAN NİTELİKLER:

 •  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 • Belirtilen kadrolardaki öğrenim şartlarını taşımak,
 • KPSS puanı şartı aranan branşlar için; 2016 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 70 puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanların en az %80’ini (56 puan) almış olmak,
 • 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; (a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.), (b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.).
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve “Subay/Astsubay Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almak (Yalnızca Güverte ve Makine Branşları bu rapora ilave olarak Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu da ilgili sağlık kuruluşundan alacaktır),
 • Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 •  Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 •  TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından çıkmış veya çıkarılmamış olmak,
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

BAŞVURULAR:

Sahil Güvenlik Komutanlığı alım yapacağı kadrolar için başvurular en geç 24 Nisan 2017 tarihine kadar saat 11:00 a kadar başvurularını gerçekleştirmeleri ve başvurular sadece  www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yapılması gerekmektedir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir